form

טופס

אני רוצה לתרום

עבור
שכחת להכניס סכום

סה"כ:200

כל התרומות למועצה לבניה ירוקה מוכרות

לצרכי מס לפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה

פרטים אישיים

כל התרומות למועצה לבניה ירוקה מוכרות

לצרכי מס לפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה

העסקה בוצעה בהצלחה
העסקה נכשלה